Testpark.cz

Starověké Řecko

1/10

Kdo byl Homér?

2/10

Kdy se konaly 1.olypijské hry?

3/10

Jaké jsou dva nejznámější městské státy?

4/10

Kdy proběhla Trojská válka?

5/10

Kdo byl otcem Alexandra Velikého?

6/10

Kdy proběhla bitva u Thermopyl?

7/10

Kdo byl Periklés?

8/10

Kdo byl Sokratés?

9/10

Kdo byl Herodotos?

10/10

Kdo byla Athéna?

Autor: Kája, 2008