Testpark.cz

Středověké reálie

1/11

Které potraviny představovaly základ stravy běžného vesničana?

2/11

Stavební materiály vesnických domů byly:

3/11

Vyberte plodinu, která byla v Evropě známa již ve středověku:

4/11

Co to byla sudlice?

5/11

Která bylina se používala pro barvení pokrmů načerveno?

6/11

Slovo donjon je francouzského původu. Co označuje?

7/11

Která zbraň byla považována za tak nebezpečnou, že ji dokonce zakázal papež?

8/11

Jak se nazývá tajemná zbraň použitá v křižáckých válkách?

9/11

Jaké z těchto měst bylo ve 14. století největší?

10/11

Jeden z těchto řádů nebyl založen ve středověku. Který?

11/11

Který ze stručně popsaných erbů porušuje heraldická pravidla?

Autor: ilgir, 2007