Testpark.cz

Trójská válka

1/13

Hektor byl:

2/13

Které místo bylo pro Achillea zranitelné:

3/13

Válka vypukla unesením manželky krále

4/13

Manželka tohoto krále se jmenovala:

5/13

Odysseus vymyslel při boji v Tróji:

6/13

Válka byla mezi státy:

7/13

Agamemnón vedl stát:

8/13

Spartského hrdinu Hektora zabil:

9/13

Achillea zabil:

10/13

Parida zabil:

11/13

Odysseus zabil:

12/13

Trójskou válku vyhráli:

13/13

Hlavního Hrdinu ve filmu Trója ACHILLEA hrál:

Autor: Mimikum897, 2006