Testpark.cz

Berlin Berlin

1/10

Aké je celé meno hlavnej hrdinky Lolle?

2/10

Sven je Lollin:

3/10

Ako sa volá nová Svenova priateľka?

4/10

Majiteľ ázijskej reštaurácie, do ktorej často chodia hlavní hrdinovia sa volá:

5/10

Ako sa volá bývalá Svenova manželka?

6/10

Odkiaľ pochádza Lolle?

7/10

Kam odišla Lolle z Berlína za pracovnou ponukou?

8/10

Aké je Sárino povolanie?

9/10

Kto bol Alex:

10/10

Sára a Hart majú:

Autor: anonym, 2006