Testpark.cz

Jeden deň v New Yorku

1/13

Ako sa volala Mary-Kate vo filme?

2/13

Prečo naháňal Beny ( vodič limuzíny ) Olsenky?

3/13

Čo mala Mary-Kate v New Yorku v pláne?

4/13

Akého domáceho miláčika mala Mary-Kate vo filme?

5/13

Na čom je Ashley závislá ( nemôže bez toho žiť ) vo filme?

6/13

Ako sa volá chlapec s ktorým nakoniec začne Ashley chodiť?

7/13

Kto má vo filme upratanú izbu?

8/13

Kam sa Olsenky vlúpali?

9/13

Čo nechala Ashley v limuzíne?

10/13

Ako sa volá pes, ktorý patrí senátorke?

11/13

Kto prenasleduje Roxi?

12/13

Čo je nahrate na čipe?

13/13

Kto chodí za školu?

Autor: Nika, 2008