Testpark.cz

Král šamanů

1/15

V jakém městě se narodil Len Tao

2/15

Jak se jmenuje Lenova sestra

3/15

Jak se jmenuje Lenova zbraň

4/15

Jak se jmenuje Lennyho duch strážný

5/15

Kolik let je Lenovi

6/15

Kdo nepatří do seriálu krále šamanů

7/15

Kolik dílů má seriál král šamanů

8/15

Která s těchto osob není duch

9/15

Jak se nazívá síla díky které může šaman bojovat s duchem

10/15

Co len nejraději pije

11/15

Co znamená slovo super rychlé tempo

12/15

Jak se jmenuje druhá zbraň kterou používá Lenny

13/15

Kde se narodil Yoh asakura

14/15

Jak se jmenuje otec Yoha Asakury

15/15

Jaké je pravé jméno Treye

Autor: Lenny, 2006