Testpark.cz

Ordinace v růžové zahradě - herci

1/15

Kdo hraje sestřičku Gábinu Šímovou?

2/15

Kdo hraje doktora Adama Suka?

3/15

Kdo hraje doktorku Páleníkovou?

4/15

Kdo hraje Filipa Vajnera (bratr Prokopa Hrubého)?

5/15

Kdo hraje matku Prokopa Hrubého?

6/15

Kdo hraje Romana Kříže (už nehraje)?

7/15

Kdo hraje Pavla Váchu (též již nehraje)?

8/15

Kdo hraje Zdeňka Suka (otec Adama Suka)?

9/15

Kdo hraje Marii Johnsson?

10/15

Kdo hraje Petra Pavlise?

11/15

Kdo hraje Evelýnu?

12/15

Kdo hraje Ferdinanda Jonáše?

13/15

Kdo hraje Ivu Brázdovou?

14/15

Kdo hraje Sylvu?

15/15

Kdo hraje primáře Hrušku?

Autor: Kačka, 2007