Testpark.cz

Robert Mikla - new test

1/10

Aké meno dala Robovi jeho biologická matka???

2/10

Ako sa volá Robov psík?

3/10

Meno jeho priateľky a budúcej ženy je...

4/10

Ako sa volajú Robovi rodičia?

5/10

Kde momentálnne býva ?

6/10

Hudobný nástroj, ktorý veľmi neovláda...

7/10

Bol ako vedúci...

8/10

V ktorom roku plánuje svadbu??

9/10

Robova nová záľuba je...

10/10

Jeho knihu vydalo vydavateľstvo...

Autor: ifka, 2006