Testpark.cz

ROBO MIKLA

1/15

ČO NECHÝBALO NA ŽIADNOM Z JEHO KONCERTOV?

2/15

PRE KTORÚ "REALITY SHOW" NASPIEVAL PIESEŇ?

3/15

NA AKOM LETNOM FESTIVALI ZROBIL ŠKANDÁL ZA KTORÝ MAL BYŤ STÍHANÝ?

4/15

AKO SA VOLÁ KNIHA KTORÚ VYDAL?

5/15

AKO SA VOLÁ JEHO PRIATEĽKA?

6/15

AKÉ MÁ DOMÁCE ZVIERATÁ?

7/15

S KÝM NASPIEVAL DUET "MNE KU ŠŤASTIU STAČÍ"?

8/15

KTORÝ PROGRAM MODERUJE?

9/15

S KÝM NA SUPER STAR SPIEVAL DUET "O MAŇO"?

10/15

AKÝ MOTÍV MA ROBO VYTETOVANÝ NA CHRBTE?

11/15

NA AKOM Z TÝCHTO MIEST NEMÁ ANI NEMAL PEIRCING?

12/15

V KTOROM MESTE ŽIL PRED SÚŤAŽOV?

13/15

V KTOROM KOLE ODSTÚPIL?

14/15

AKÝ JE DÁTUM JEHO NARODENIA?

15/15

ČÍM BOL PRED SÚŤAŽOU?

Autor: anonym, 2006