Testpark.cz

Antická literatura

1/10

Odkud pochází král Odysseus?

2/10

Jaká básník oslavuje dary života?

3/10

Jaké dílo napsal řecký dějepisec Hérodotos?

4/10

Kým byla ovlivěna římská literatura?

5/10

Co psal Vergilius?

6/10

Kdy žil Sókrates?

7/10

Z čeho čerpá hra Médea?

8/10

Kolik her se dochovalo od Euripida?

9/10

Co znamená pojem , , epická šíře ´´ ?

10/10

Kdo to byl Catullus?

Autor: Anishka, 2006