Testpark.cz

Jan Ámos Komenský

1/11

Uveďte rok narození Komenského

2/11

Uveďte rok úmrtí Komenského

3/11

Kde byl ve vyhnanství?

4/11

Jaký byl nejznámější český spis?

5/11

Kde učil?

6/11

Jak se jmenovala první obrázková učebnice?

7/11

Jak se nazývaly spisy o výchově a vzdělání?

8/11

Jak se Komenskému říkalo?

9/11

Kam patřil Jan Ámos Komenský?

10/11

Kde umřel?

11/11

Kde je pohřben?

Autor: anonym, 2005