Testpark.cz

Letopisy Narnie

1/15

Jak zní jméno autora Letopisů Narnie?

2/15

Kde se tento známý spisovatel narodil?

3/15

V jakém roce se autor narodil?

4/15

Kolik dílů knih Letopisů bylo napsáno?

5/15

Která z postav se vyskytuje ve všech dílech?

6/15

Jak se jmenuje malá země sousedící s Narnií?

7/15

Jak zní název ostrovů (patřících k Narnii) kousek od narnijských břehů?

8/15

V jakém díle se poprvé objevuje čarodějnice Jadis?

9/15

Digory a Polly se do Narnie dostanou pomocí :

10/15

Jak se jmenuje poslední král Narnie (před jejím zničením) ?

11/15

Kolik synů měl král Luna?

12/15

Jaké dary obdrží od Santa Clause Petr?

13/15

Jak říkali za dob Zlatého věku královně Zuzane?

14/15

Který ze čtyř sourozenců Pevensiových se neobjeví v knize "Poslední bitva"?

15/15

Narnii zničil :

Autor: Energyy, 2008