Testpark.cz

Literární pojmy

1/10

Co je to lyrika?

2/10

Co je to epika?

3/10

Co je to epos?

4/10

Co je to pověst?

5/10

Co je to epigram?

6/10

Co je to fejeton?

7/10

Co je to ironie?

8/10

Co je postava?

9/10

Co je to rým?

10/10

Co je to Hymnus?

Autor: anonym, 2006