Testpark.cz

Základy literatury

1/10

Písmeny označte rým přerývavý.

2/10

Písmeny označte rým sdružený.

3/10

Co patří mezi žánry lyricko-epické?

4/10

Jak se jmenovala první česká kronika(psána latinsky)?

5/10

Jak se označuje druh rytmu,který nazýváme daktyl?

6/10

Kdo napsal Romeo,Julie a tma?

7/10

V jakém dílu vystupuje postava jménem Kopčem?

8/10

Kdo psal epigramy?

9/10

Co je to epitaf?

10/10

Proč byl Jan Amos Komenský nazýván "učitel národů"?

Autor: K4TUSHK4, 2007