Testpark.cz

Fyzikální veličiny

1/10

Co je to fyzikální veličina?

2/10

Jak se značí indexy u písmen?

3/10

Jak se dělí fyzikální veličiny?

4/10

Jaká fyzikální veličina určuje velikost tělesa, případně vzdálenosti mezi tělesy?

5/10

Která měřidla se nepoužívají při měření hmotnosti?

6/10

Kolik má 1 hodina sekund?

7/10

Jaký stroj na měření času má pouze hodinovou ručičku?

8/10

Jaký je vzorec pro výpočet objemu krychle?

9/10

Jaký je vzorec pro výpočet objemu kvádru?

10/10

Kdo sestavil v 16.století kyvadlové hodiny?

Autor: anonym, 2005