Testpark.cz

Lomené výrazy a lineární rovnice

1/10

Urči, kdy nemá výraz smysl? 4/5x

2/10

Urči, kdy nemá výraz smysl? x+3/(x-3)

3/10

Urči, kdy nemá výraz smysl? x+1/(-3x(2-9x))

4/10

Urči, kdy nemá výraz smysl? y+4/(2y+5)

5/10

Urči, kdy nemá výraz smysl? x+2x/14

6/10

Vyber řešení rovnice. 2x-1=x+5

7/10

Vyber řešení rovnice. 9a-8=3a-6

8/10

Vyber všechna řešení rovnice. y=0

9/10

Vyber všechna řešení rovnice. 3e=6e/2

10/10

Vyber všechna řešení rovnice. 18/x=6

Autor: Petr Lunga, 2006