Testpark.cz

všeobecná matematika

1/15

Jaký je vzorec pro výpočet obsahu čtverce?

2/15

Vzorec pro přímou úměrnost funkce je?

3/15

Ludolfovo číslo je přibližně?

4/15

Pythagorova věta platí obecně pro který trojúhelník?

5/15

Jak se obvykle znázorňuje průběh funkce?

6/15

Když má úhel 180 stupňů řekneme o něm že je

7/15

Kolik pravých úhlů má čtverec?

8/15

Která metoda o výpočtu rovnicí o dvou neznamých neexistuje?

9/15

Z jakých dvou hlavních části se v matematice skládá zlomek?

10/15

Která z funkcí neexistuje nebo s kterou jste se nesetkali?

11/15

Z která funkcí má obecný tento vzorec y=kx+q?

12/15

Které z funkcí náleží graf přímky rovnoosé s osou x?

13/15

Jaké jsou neznamé veličiny všech funkcí?

14/15

Jak říkáme při výpočtu obsahu kruhu písmenu d?

15/15

Jak říkáme při výpočtu obsahu kruhu písmenu r?

Autor: anonym, 2006