Testpark.cz

Všeobecné příklady

1/15

Vypočítejte: 2007/(2+0+0+7)-2*0*0*7=? (/=dělení, *=násobení)

2/15

Zmenšete nebo zvětšete dané číslo v daném poměru: 120 v poměru 9:12

3/15

Milan,Roman,David a Martin se věnují sportům.Karate,judo,volejbal a fotbal.Milan se nevěnuje míčovým hrám. Judista Davidse přátelí s fotbalistou.Martin se nevěnuje fotbalu.Která z možností je správná?

4/15

Otočíme li šestiboký kolmý hranol o + 45°, těleso se nám posune....?

5/15

Vypočítejte:66*6-6*6+6*6-36/6+(26-6)/10=?

6/15

Výsledek z pátého příkladu umocněte dvěma.

7/15

Klokan Emil skočí 8 skoků za 6 sekund,za kolik sekund skočí 32,5skoků.?

8/15

Budeme-li pořád za sebou zapisovat slovo ŽÁBAŽÁBAŽÁBA........, které písmeno bude 5007. ?

9/15

Vypočítej:2*0*7*6*12*36*27*8=?

10/15

Co je větší? Setina nebo sto???

11/15

Co je těžší? 1kg peří nebo1 kg železa??

12/15

Jaká je hustota vody? (ty m3 jsou metry krychlové)

13/15

Mam tu lať, říznu do ní 3x, kolik mám menších kousků?

14/15

Co je to Kolkan?

15/15

Mám tu těleso o m=1589kg, jakou má G?

Autor: Happy7, 2007