Testpark.cz

SŠ - příklady

1/10

Jaký zlomek dříve nahrazoval Ludolfovo číslo?

2/10

Rozděl částku 12 600Kč v poměru 3:7:8

3/10

Kořen soustavy rovnic 3x+3y=0 a -3x+y=4 je:

4/10

Odmocnina z 81 je :

5/10

Vypočítej: (8+26) * (4-9) * (-2+3) =

6/10

Které liché číslo do řady nepatří: 2,6,9,12,16,20,28

7/10

Jaký je součet úhlů ve čtverci?

8/10

Jaký je vzorec pro objem hranolu?

9/10

57% z neznámého čísla je o 456 méně než 81% z téhož čísla. Urči neznámé číslo.

10/10

Kolik % je 16 320 cm z 204 m?

Autor: Kapřík, 2007