Testpark.cz

Slovíčka němčiny 1. ročnik

1/10

Jak se řekne "kníha"?

2/10

Jak se řekne "počítat"?

3/10

Přelož větu: "Já píšu domácí úkol"

4/10

Která ze čtyř vět je napsaná správně:

5/10

Jak se řekne "já mám gumu (mazací)"

6/10

Jak se řekne: "ve škole"

7/10

Der Tisch znamená

8/10

Opak slova "neu" je

9/10

Správným tvarem slovesa "Koupat se" ve druhé osobě je

10/10

Správným tvarem neurčiteho členu ve čtvrtém pádu mužského rodu je

Autor: anonym, 2006