Testpark.cz

psychologie

1/10

Co je to insuficientní?

2/10

Co je to xenofobie?

3/10

Simplexní znamená...

4/10

Ontogenetická psychologie patří do:

5/10

Forenzní psyhologie je:

6/10

Grafologie je:

7/10

W.Wundt založil psychologickou laboratoř roku:

8/10

Zakladatelem behaviorismu je:

9/10

Superego se označuje také jako:

10/10

Adra je:

Autor: anonym, 2006