Testpark.cz

Sociologie II.

1/15

Jiří Šubrt napsal knihu?

2/15

O kterém z uvedených systémů společnosti se T. Parsonsons nezmiňuje?

3/15

Teorie středního dosahu se pojí se jménem?

4/15

L. Coser patří k paradigmatu?

5/15

Které z uvedených nepatří mezi ostatní?

6/15

Pojem disfunkce patří k?

7/15

In-group a Out-group je zmiňována u?

8/15

Co nepatří mezi ostatní?

9/15

Ivo Možný napsal knihu?

10/15

Pojem "zdvořilá nevšímavost" založil?

11/15

Pojmy "Etablovaní" a "Outsideři" "vytvořil"?

12/15

O ekonomické základně a politické nadstavbě mluví?

13/15

Které napatří k ostatním?

14/15

Chicagská škola patří k?

15/15

Pojem "zrcadlové já" založil?

Autor: anonym, 2006