Testpark.cz

Sociologie

1/15

Zakladatel sociologie?

2/15

Kterého sociologa nepočítáme mezi klasické?

3/15

Modernita a holocaust vyšla kdy?

4/15

Kdo napsal knihu Modernita a holoaust?

5/15

Kteru z následujících knih nenapsal Jan Keller?

6/15

Pojmy Play a Game jsou pojeny se jménem?

7/15

Kam počítáme Alfreda Schütze?

8/15

Pojem Fasáda se pojí s?

9/15

Kterou ze sebevražd nepopsal Émile Durkheim?

10/15

Kam by jste zařadili Roberta Kinga Mertona?

11/15

Který sociolog jako první mluvil o tzv. zásobě vědění, kterou každý z nás má?

12/15

Kterou z následujících knih napsal Ulrich Beck?

13/15

Co z následující nepatří a nesouvisí s ostatním?

14/15

Panopticon je pojen se jménem?

15/15

Illich napsal knihu s názvem?

Autor: anonym, 2006