Testpark.cz

Sociologie

1/15

Co nepatří mezi primární sociální skupinu?

2/15

Kdo jsou parjové v indickém kastovním systému?

3/15

Co je charakteristické pro nivelizovaný typ společnosti?

4/15

Která zkratka neznamená agenturu zabývající se výzkumem veřejného mínění?

5/15

Co je to akomodace?

6/15

Která z následujících možnosti nepatří mezi sociální trest?

7/15

Co znamená Haló efekt?

8/15

Který typ davu, který můžeme zařadit do skupiny aktivních davů, chybí? útočný, získávací, únikový a ...

9/15

Gustav Le Bon se zabýval:

10/15

Mezi případ extrémní sociální izolace patří:

11/15

Které dílo nenapsal Erich Fromm?

12/15

V kterém státu bylo nebo je nejméně případu rasistického chování?

13/15

Které z následujících znaků není typický pro sektu Monistů?

14/15

Čím se obecně nevyznačuje druhé stádium alkoholové opilosti?

15/15

Který z následujícíh teroristů již prokazatelně zemřel (únor 2007)?

Autor: Hromnice, 2007