Testpark.cz

Gilmorova děvčata

1/10

Jak se jmenuje herec, který hraje Richarda?

2/10

Jak se jmenuje vysoká škola, na kterou chodila Rory?

3/10

Kolik sourozenců má Luke?

4/10

Jak se jmenuje Lorelain pes?

5/10

Jak se jmenoval Roryn první kluk?

6/10

Kolik žlutých kopretin dal Max Lorelai?

7/10

Ve kterém městě žijí Lorelai a Rory?

8/10

Jak se jmenuje Lukův synovec?

9/10

Do kterého klubu patří Emily?

10/10

Jak se jmenoval hotel, který si otevřela Lorelai se Sookie?

Autor: Hanzik, 2008