Testpark.cz

Ošklivka Katka

1/15

Kdo hraje ošklivku Katku?

2/15

Jak se ošklivka Katka jmenuje příjmením?

3/15

Jak se jmenuje ošklivčin táta?

4/15

Jaký obchůdek vlastnila paní Bertoldová?

5/15

Jakou měla Katka dělat funkci, když nastoupila do firmy?

6/15

Módní firma, kde Katka pracuje se jmenuje:

7/15

Zkratka firmy znamená příjmení:

8/15

Jako co pracoval na začátku seriálu pan Bertold?

9/15

Katky nejlepší kamarád se jmenuje

10/15

Katka založila se souhlasem Tomáše Meduny pobočku (firmu). Jak se jmenuje?

11/15

Tomáš Meduna se měl oženit s:

12/15

Jak se jmenoval módní návrhář firmy?

13/15

Jak se jmenovala paní, která prodávala s paní Bertoldovou ve večerce?

14/15

Katka na začátku seriálu nenosila:

15/15

Jak se jmenuje zahraniční předloha seriálu?

Autor: Karolina, 2008