Testpark.cz

Hádej kdo jsem?

1/10

Kdo uvádí hádej kdo jsem?

2/10

Kolik členů má porota?

3/10

Kdo zasedá v porotě?

4/10

Na které stanici je tento pořad vysílán?

5/10

Co háda porata?

6/10

Kolik peněz si může maximálně host odnést?

7/10

V jakém tvaru je pokladnička ve které si host odnáší peníze?

8/10

Kolik kol má tato soutěž?

9/10

Co hádají ve třetím kole?

10/10

Jakou cenu dostal tento pořad v roce 2008?

Autor: patulinka, 2008