Testpark.cz

Test pre 2. ročník ZŠ

1/11

30+50=

2/11

2x3=

3/11

10:2=

4/11

Hláska je:

5/11

Písmeno je:

6/11

Hlásky delíme na:

7/11

Deň pracovného pokoja je:

8/11

Ďeň pracovného vožna je:

9/11

Do ktorého slova patrí y? *písmeno i, í, y, ý

10/11

Do ktorého slova patrí i?

11/11

Kto napísal báseň , , Vietor"?

Autor: anonym, 2005