Testpark.cz

Všeobecné znalosti

1/15

Jak se jmenuje spevak/ka pisnički Hodina duchu???

2/15

Jake je hlavne mesto Madagaskaru???

3/15

Co znamena slovo adamas???

4/15

Kto se nazýva Velka ozdoba Uhorska???

5/15

Jednotkou prace je???

6/15

Kto napsal Marínu???

7/15

Kolko procent dusíka tvorí vzduch???

8/15

Co nosí Bernardín na svem krku v Alpach???

9/15

Co skúma Pedolologie???

10/15

Ktorý minerál je velmi dobre štiepatelný???

11/15

Kto je predstaviteľom Baroka???

12/15

Vypočítaj príklad: 2.(1+4x)-2

13/15

Jake farby má ve své vlajce Rwanda???

14/15

Jaké sú ukazovacie Zámena???

15/15

Který český hrač hrá za Chealse Londýn???

Autor: Cicky, 2006