Testpark.cz

Všeobecný test

1/11

Čemu se rovná polovina z jedné setiny?

2/11

3.2006=2005+2007+............. . Které číslo patří místo teček?

3/11

Kdo to byl Diskobolos?

4/11

Kdo založil město Řím?

5/11

Kdo skládal sociální složení Římského státu?

6/11

Ke kterému světadílu patří Kaspické moře?

7/11

Jak se nazývají pravidelné větry?

8/11

Souřadnice obratníka Kozorha

9/11

Nejnižší bod souše?

10/11

Kolik procent tvoří hydrosféra?

11/11

Co je to litosféra?

Autor: anonym, 2006