Testpark.cz

ČR - geomorfologické jednotky

1/12

Kolik geomorfologických jednotek má Česká Republika?

2/12

Kdy vznikly hory a pohoří na našem území?

3/12

Jaká hora je nejvyšší v Krkonošsko - jesenické subprovincii?

4/12

Horu Klínovec najdete v:

5/12

Vídeňská pánev:

6/12

Které z těchto měst leží v Poberounské subprovincii?

7/12

Njevyšší bod České tabule je Ralsko. S kolika metry nad hladinou moře?

8/12

Které pohoří najdete ve Vnějších západních Karpatech?

9/12

Nejvyšší vrchol Šumavské subprovincie?

10/12

Která řeka neprotéká Českomoravskou subprovincií? (při slévání řek se bere název již slité řeky)

11/12

Kolik pánví najdete v Podkrušnohorské hornatině?

12/12

Oblast Český les najdete v pohoří:

Autor: krytterka, 2006