Testpark.cz

Geografie - teorie

1/15

Kolik známe geografických disciplín ?

2/15

Do jakého odvětví patří věda Hydrologie ?

3/15

Co patří do Sociálně - ekonomické geografie ?

4/15

Jaká se zabývá věda o utváření zemského povrchu ?

5/15

Čím se zabývá věda Seismologie ?

6/15

Do jakého odvětví patří věda Geodézie ?

7/15

Jaká geografická disciplína existuje ?

8/15

Stratigrafie je odvětví ?

9/15

Jaká geografická věda se zabývá koloběhem vody na Zemi ?

10/15

Čím se zabývá věda Mineralogie ?

11/15

Uveďte vědu,která se nezabývá planetou Země :

12/15

Geologie je věda ?

13/15

Do jakého odvětví patří Geografie kultury ?

14/15

Oceánografie patří do disciplíny ?

15/15

Čí je stupnice tvrdosti, kolik má stupňů a do kolikátého stupně zařazujeme Ortoklas ?

Autor: Cadillac, 2007