Testpark.cz

Všeobecný test z geografie

1/15

Čo je Coriolisova sila?

2/15

Kde sa nachádza pásmo sahelu?

3/15

Kde sa nachádza ozónová vrstva?

4/15

Čo je astenosféra?

5/15

Čo je religiózna štruktúra obyvatežstva?

6/15

Čo určuje Zipfove pravidlo?

7/15

Čo je kryosféra?

8/15

Čo je proces desintegrácie?

9/15

Aká pôda je kambizem?

10/15

Ako sa nazýva pozícia Mesiaca, keď je v najvzdialenejšom bode dráhy k Zemi?

11/15

Čo sa nenachádza v atmosfére za normálnych okolností?

12/15

Aké náboženstvo je najrozšírenejšie v Thajsku?

13/15

Čo nepatrí do anekumeny?

14/15

Ktoré z daných možností je aglomerácia?

15/15

Kučovník, kakaovník, maniok sa pestuje v:

Autor: anonym, 2006