Testpark.cz

Hydrosféra=veškerá voda na Zemi

1/15

Kolik procent veškeré vody na Zemi obsahují oceány a moře?

2/15

Moře dělíme na.....

3/15

Břežní čára je:

4/15

Části oceánů a moří vnikající do pevniny jsou:

5/15

Co jsou rybníky a přehrady?

6/15

Prameny dělíme na:

7/15

Jak nazýváme děj, kdy se vlny valí k pobřeží?

8/15

Všechny toky na určitém území nazýváme:

9/15

Kde vznikají horské ledovce?

10/15

Podpovrchová voda se dělí na podzemní a.....

11/15

Proč se některá jezera nazývají průtočná?

12/15

Kde můžeme u nás najít bažiny?

13/15

Co,nebo kdo je to Rožmberk?

14/15

Jezera z kterých nevytéká žádná řeka,se nazývají:

15/15

Menší části souše vyčnívající nad hladinu vody jsou:

Autor: Vanda, 2008