Testpark.cz

Korsika

1/13

Korsika je:

2/13

Patří ke státu:

3/13

Je známá tím, že se tam narodil:

4/13

Hlavní město je:

5/13

Úřední jazyk je:

6/13

Leží ve:

7/13

Je to světadíl:

8/13

Sídlí tam:

9/13

Korsika je:

10/13

Nejvyšší vrchol je:

11/13

Má .... obyvatel

12/13

Zvíře, které bylo na Korsice vyhubené:

13/13

Jak se jmenuje tradiční korsický dům?

Autor: anonym, 2007