Testpark.cz

Obecně fyzický zeměpis

1/10

Jakou barvou se značí na mapách vysočiny

2/10

Jak se nazývá kamenný obal země

3/10

Jak se nazývá okrajové moře

4/10

Co způsobuje pohyb litosferických desek

5/10

Do kolika metrů je okrajové moře

6/10

Co je to nadmořská výška hory

7/10

Jaké jsou druhy sopek

8/10

Co výtéká ze sopky

9/10

Co vylétáva ze sopky při výbuchu

10/10

Jaký má tvar sopka

Autor: Petr, 2007