Testpark.cz

Planeta Země

1/13

Co je oáza?

2/13

Co jsou to cirus,kumulus a cirostratus?

3/13

Která hornina je tvořena ze zrnek písku?

4/13

Které sopce říkáme vyhaslá:

5/13

Jak dlouhý je přestupný rok?

6/13

Která jsou tři nejdůležitější paliva?

7/13

Jak se nazývá velká,pomalu se pohybující masa ledu na povrchu Země?

8/13

Kde je chladněji,na severním pólu nebo na jižním?

9/13

Kde na světě je největší deštný prales?

10/13

Kde bychom našli deltu?

11/13

Která přírodní látka je nejtvrdší?

12/13

Od jakého bodu se měří výška hory?

13/13

Která země produkuje nejvíce zlata?

Autor: chechule, 2006