Testpark.cz

Praha

1/10

Kolik částí má Praha?

2/10

Jak se nazývá hl.budova hl.nádraží?

3/10

Kdy byl založen pražský hrad?

4/10

Jak se nazýval žid, který poprvé popsal Prahu?

5/10

Kdy proběhlo spojení dosud samostatných pražských měst?

6/10

Panna marie Vítězná

7/10

Jak se jmenuje galerie hl.města Prahy?

8/10

Na jaké ploše se rozprostírá historické jádro?

9/10

Kde kázal Mr.Jan Hus?

10/10

Kdy vstoupila Čr do nato?

Autor: anonym, 2006