Testpark.cz

Smíšené lesy, Tajga, Tundry a Lesot

1/13

Kde se nachází Smíšené lesy?

2/13

Co tam roste?(ve smíšených lesech)

3/13

Co žije ve Smíšených lesech?

4/13

Na co využíváme smíšené lesy?

5/13

Kde se nachází !TAJGA!

6/13

Co tam roste(V TAJZE)

7/13

Co žije v TAJZE

8/13

Na co využíváme TAJGU?

9/13

Kde se nachází tundry a lesotundry?

10/13

Co roste v Tundrách a lesotundrách?

11/13

Co žije v tundrách a lesotundrách?

12/13

Na co využíváme tundry a lesotundry?

13/13

Co je to permafrost?

Autor: anonym, 2006