Testpark.cz

Zábavný zeměpis

1/15

Jak se nazývají dva nejnovější státy, přijaté do EU?

2/15

Jaký byl název města Petrohrad před rozpadem SSSR?

3/15

Ve kterých státech Evropy se hovoří uralskými jazyky?

4/15

Jak se jmenuje hlavní město Gruzie?

5/15

Co je to Čarápundží?

6/15

Co je to pandžábí?

7/15

Kde byste určitě nenarazili na tučňáky?

8/15

Který jev označuje arabské slovo kismet?

9/15

Co je to kantele?

10/15

Vnuk Čingischána, mongolský vůdce z konce 13. století se jmenoval:

11/15

Z mléka kterého zvířete vyrábějí Mongolové svůj národní nápoj kumys?

12/15

Ve kterém městě mohou lidé slavit Nový rok nejdříve?

13/15

Jak se nazývá největší jezero světa? (Pozor- chyták!!!)

14/15

Na území kterého státu můžeme najít národ Evenků?

15/15

Po úspěšném absolvování testu si můžete připít tequilou, která se vyrábí z:

Autor: Freyjaška, 2007