Testpark.cz

Minulý čas anglických sloves

1/11

Go

2/11

Write

3/11

Get

4/11

Take

5/11

Read

6/11

Buy

7/11

Have

8/11

See

9/11

Break

10/11

Dream

11/11

Arrive

Autor: Hofik, 2007