Testpark.cz

Biologie člověka

1/15

Co jsou osteoblasty

2/15

Z čeho vzniká míza

3/15

Co je aldosteron

4/15

Jaká je pH krevní plazmy

5/15

Kolik je míšních nervů

6/15

Co je systola

7/15

Co je arachnoidea

8/15

Co vyměšuje do krve hormon inzulin

9/15

Co produkují zakončení parasympatických vláken

10/15

Co je největší chrupavkou hrtanu

11/15

Co je kyfosa

12/15

Co jsou receptory chladu

13/15

Co vystýlá cévnatka

14/15

Co je adduktor

15/15

Co je dysfagie

Autor: Rada, 2007