Testpark.cz

Přijímačky na SOŠ

1/15

Trávicí soustava holuba je tvořena orgány v pořadí :

2/15

Živočišná buňka obsahuje :

3/15

Stonek smetánky lékařské označujeme jako :

4/15

Mezi ptáky hrabavé řadíme :

5/15

Pesíky najdeme :

6/15

Kvasinky pivní patří mezi :

7/15

Plodem papriky roční a lilku bramboru je :

8/15

Mezo plankton patří například :

9/15

Cévní soustava žížaly se označuje jako :

10/15

Za larvu skokana považujeme :

11/15

List javoru je :

12/15

K jednoletým rostlinám NEpatří :

13/15

Včelu medonosnou charakterizuje :

14/15

Posuď pravdivost tvrzení :

15/15

Mezi jednoděložné rostliny patří :

Autor: Babuschka, 2007