Testpark.cz

Dějepis pro 7.třídu

1/10

Kdy byl Jiří z Poděbrad zvolen českým králem

2/10

kdy byla bytva na Něvě

3/10

Kdy byla vydána zlatá bula sicilská

4/10

Zavraždění knížete Václava

5/10

Korunovace Karla Velikého v Cáchách císařem

6/10

Zřízení biskupství v Praze

7/10

Dobytí Jeruzaléma

8/10

Křest českých kníat Řezně

9/10

Bitva u Hastingsu

10/10

Bitva na Katalaunských polích

Autor: anonym, 2006