Testpark.cz

Kleopatra VII.

1/15

Kterým hadem se Kleopatra VII. podle pověsti nechala ušknout?

2/15

Z jaké byla dynastie?

3/15

V jakém roce zemřela?

4/15

Kdy se narodila?

5/15

Za kterého svého bratra se provdala?

6/15

Jak se jmenoval její a Caesarův syn?

7/15

Kde se poprvé setkala s Markem Antoniem?

8/15

Ze které bitvy proti Octavianovi musela společně s Marcem Antoniem uprchnout?

9/15

Kdo si rozdělil Římské území po Caesarově smrti?

10/15

Jak se jmenovala dřívější manželka Marca Antonia?

11/15

Kam utekla Kleopatra VII. v roce 48 př. n. l. před intrikami svého bratra a jeho rádců?

12/15

Jak se jmenovaly Kleopatřiny sestry?

13/15

Kdo to byl Octavianus?

14/15

Kdy se Octavianus nechal prohlásit egyptským faraonem?

15/15

Co se stalo s Kleopatřinou sestrou Berenike

Autor: pink bee, 2006