Testpark.cz

Napoleonské války

1/15

Kde proběhla bitva Tří císařů?

2/15

Kdy byl Napoleon Bonaparte jmenován konzulem?

3/15

Kdo porazil Napoleonovo lodstvo u Trafalgaru?

4/15

Kdy proběhla bitva u Borodina?

5/15

Kde byli Rakušané poraženi v roce 1805?

6/15

Kdy podnikl Napoleon Bonaparte Italské tažení?

7/15

Kolik vojáků se vydalo s Napoleonem do Ruska?

8/15

Koho porazil Napoleon Bonaparte v bitvě pod Pyramidami?

9/15

V jakém roce porazil Napoleon Bonaparte Prusy u Jeny?

10/15

Jak se jmenovala žena, kterou si Napoleon Bonaparte v roce 1810 vzal za manželku?

11/15

Jak se jmenoval bratr Napoleona Bonaparteho?

12/15

Kde byl Napoleon Bonaparte v roce 1813 poražen?

13/15

Kam byl Napoleon vyhnán do exilu v roce 1814?

14/15

Kde byl Napoleon v roce 1815 definitivně poražen vévodou Welingtonem a maršálem Blucherem?

15/15

Kam byl po porážce v roce 1815 vyhnán a kde v roce 1821 zahynul Napoleon Bonaparte?

Autor: anonym, 2006