Testpark.cz

Test z Byzantské říše

1/15

Z jaké říše vznikla Byzantská?

2/15

Kdo dosáhl největšího uzemního rozkvětu?

3/15

Co bylo za stavitelstí v byzantské ř¨íši?

4/15

Věda v byzantské říši:

5/15

Hlavní město?

6/15

Jaké byly války po r. 650?

7/15

Jáké bylo zboží?

8/15

Obchod s:

9/15

Co bylo za malířství?

10/15

Co patřilo ještě ke kultuře?

11/15

Byla v Byzantké říši Karolínská renesance?

12/15

Patřil Chlodovík do Byzantské říše?

13/15

Kdo to byl Omar, patřil k Byzantské říši?

14/15

Má něco společného Kmenový svaz s Byzantskou říší?

15/15

Byly Čechy v době B. říše obsazeny Slovany?

Autor: anonym, 2005