Testpark.cz

Balada pro banditu

1/10

Jak se jmenuje hlavní postava hry a kdo ho hrál?

2/10

Jak se jmenuje herec, který ztvárnil postavu Mageriho?

3/10

Jaké náboženství zastával Mageri?

4/10

Jak zemřela hlavní postava?

5/10

Kdo Složl hudbu k Baladě pro...? (příjmení)

6/10

A kdo tu muziku nahrál? (skupina)

7/10

Jak se jmenuje herec který hrál velitele četníků?

8/10

Kdo napsal scénář k Baladě pro...?

9/10

Jakou větu řekl Velitel četníků když dostal dopis?

10/10

Jak se jmenoval člověk, který zemřel na konci s hlavní postavou?

Autor: retrívr, 2008