Testpark.cz

Česká renesance a humanismus

1/10

V jakém časovém rozmezí se česká renesance a humanismus nachází?

2/10

Hlavní znaky v literatuře R a H?

3/10

Významné právnické dílo,které napsal Viktorin Kornel ze Všehrd?

4/10

Kryštov Harant z Polžic a Bezdružic napsal cestopis:

5/10

Vzdělanec v diplomových službách Rudolfa II., jehož vyslal s poselstvím do Cařihradu, byl:

6/10

Václav Vratislav z Mitrovic napsal:

7/10

Jan Blahoslav byl...

8/10

Jan Blahoslav napsal:

9/10

Dílo Václava Hájka z Libočan:

10/10

"ad fontes" znamená?

Autor: Kosminka, 2007