Testpark.cz

Literatura - přehled

1/12

Kdo napsal Kroniku Pickwickova klubu?

2/12

Která postava nevystupuje v historickém románu Chrám Matky Boží v Paříži od Viktora Huga?

3/12

Co nepatří mezi díla Aloise Jiráska?

4/12

Do díla Božská komedie (Dante Alighieri) nepatří část:

5/12

Postava Jean Valjean z románu Bídníci byl:

6/12

Postava Babičky ze stejnojmeného románu Boženy Němcové se jmenovala.

7/12

Která povídka nepatří do Povídek malostranských od Jana Nerudy

8/12

Jak se jmenuje postava židovské dívky z díla Romeo, Julie a tma od Jana Otčenáška?

9/12

Kam má namířeno Toman v díle Toman a lesní panna (F.L.Čelakovský) zahyne v lese?

10/12

Husův latinský spis De ecclesia znamená:

11/12

Jak se jmenuje hlavní postava z Revizora (N.V. Gogol)

12/12

Kdo napsal román Bratři Karamazovi?

Autor: Marťásek, 2008